75 g – Medimix Bathing Soap Ayurvedic Natural Glycerine

29.50