Arugampul Podi (அருகம்புல் பொடி)

25.00

விஷக்கடி, வாதம், பித்தம், உடல்கனம் மற்றும் கொழுப்பு சத்தை குறைக்கும். கபம் சம்பந்தமான அனைத்திற்கும் சிறந்தது.

Category: